ตู้เซฟนิรภัย

แบบรหัสหมุน

แบบรหัสหมุน

รุ่น

NSS

ขนาดภายนอก

W48.4 x D42.9 x H37.2 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W35.4 x D26.7 x H21.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

53 กิโลกรัม

ความจุ

20 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 12,750     พิเศษ 4,290  บาท 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รุ่น

NSST

ขนาดภายนอก

W34.4 x D42.9 x H51.2 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W21.4 x D26.7 x H35.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

53 กิโลกรัม

ความจุ

20 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 12,750     พิเศษ 4,290  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

NSD

ขนาดภายนอก

W46.3 x D52.8 x H66.5 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W32.5 x D33.5 x H47.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

105 กิโลกรัม

ความจุ

50.8 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 24,920     พิเศษ 8,690  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

700T

ขนาดภายนอก

W59.0 x D60.0 x H76.5 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45.0 x D35.5 x H56.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

155 กิโลกรัม

ความจุ

88.9 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

2 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 35,860     พิเศษ 12,490  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

701T

ขนาดภายนอก

W59.0 x D60.0 x H93.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45.0 x D35.5 x H72.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

190 กิโลกรัม

ความจุ

114.4 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

2 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 47,990     พิเศษ 18,490  บาท

รุ่น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

702T

W59.0 x D60.0 x H127.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

W45.0 x D35.5 x H106.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

250 กิโลกรัม

168.4 ลิตร

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 2 แผ่น

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

2 กุญแจ 1 รหัส

ระบบล็อค

ปกติ 60,110     พิเศษ 23,490  บาท

ราคา

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

703T

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

W61.0 x D46.0 x H108.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

ปกติ 79,630     พิเศษ 30,990  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

704T

ขนาดภายนอก

W75.0 x D69.85 x H144.8 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W61.0 x D46.0 x H123.2 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

รุ่น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

ES-8 สินค้าหมด

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

ความจุ

350 กิโลกรัม

302.5 ลิตร

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 3 แผ่น

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

2 กุญแจ 1 รหัส

380 กิโลกรัม

343.8 ลิตร

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 3 แผ่น

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

2 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 91,290     พิเศษ 35,890  บาท

705T

W75.0 x D69.85 x H175.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

W61.0 x D46.0 x H153.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

460 กิโลกรัม

428 ลิตร

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 4 แผ่น

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

2 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 104,490   พิเศษ 40,890  บาท

ES-7

33.6x36.8x44.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

27.6x22.0x35.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

25 กิโลกรัม

21.5 ลิตร

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

1 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

1 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 8,020     รับเอง 2,890  บาท / จัดส่ง 3290 บาท

รุ่น

อุปกรณ์ภายในตู้

33.6x35.1x44.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

27.6x22.0x35.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

25 กิโลกรัม

21.6 ลิตร

1 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

1 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 8,280     พิเศษ 3,890 สินค้าหมด

รุ่น

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

NES-9

W41.6 x D35.5 x H36.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

W35.6 x D22.0 x H27.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

25 กิโลกรัม

21.5 ลิตร

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

1 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

1 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 8,290     รับเอง 2,890  บาท / จัดส่ง 3290 บาท

รุ่น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

ปกติ 11,970     พิเศษ 5,590 สินค้าหมด

NES-10 สินค้าหมด

W41.6 x D39.8 x H36.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

W29.4 x D25.0 x H21.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

42 กิโลกรัม

15.6 ลิตร

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

1 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

1 กุญแจ 1 รหัส

รุ่น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

2 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 11,970     พิเศษ 5,590 สินค้าหมด

NES-11 สินค้าหมด

W33.6 x D39.8 x H44.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

W21.4 x D25.0 x H29.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

42 กิโลกรัม

15.6 ลิตร

1 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

รุ่น

NES-20

ขนาดภายนอก

W43.0 x D48.6 x H52.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W31.2 x D32.0 x H38.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

70 กิโลกรัม

ความจุ

37.7 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 18,920     พิเศษ 7,490  บาท

W75.0 x D69.85 x H130.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

รุ่น

3084

ขนาดภายนอก

W43.8 x D47.65 x H49.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W32.0 x D31.0 x H35.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

58 กิโลกรัม

ความจุ

34.5 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 18,130     พิเศษ 7,190  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

3090 สินค้าหมด

ขนาดภายนอก

W46.3 x D50.4 x H63.8 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W32.5 x D33.5 x H47.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

120 กิโลกรัม

ความจุ

50 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา

ปกติ 29,780     พิเศษ 12,790 สินค้าหมด

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

3700

ขนาดภายนอก

W59.0 x D59.2 x H73.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45.0 x D35.5 x H56.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

155 กิโลกรัม

ความจุ

89 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส (มีกุญแจล็อครหัส)

ราคา

ปกติ 37,860     พิเศษ 14,890  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

3701

ขนาดภายนอก

W59.0 x D59.2 x H89.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45.0 x D35.5 x H72.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

190 กิโลกรัม

ความจุ

114 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส (มีกุญแจล็อครหัส)

ราคา

ปกติ 50,990     พิเศษ 18,890  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

3702

ขนาดภายนอก

W59.0 x D59.2 x H123.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45.0 x D35.5 x H106.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

250 กิโลกรัม

ความจุ

168 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 2 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัส (มีกุญแจล็อครหัส)

ราคา