ตู้เซฟนิรภัย

แบบดิจิตอล

แบบดิจิตอล

รุ่น

SS-XPL

ขนาดภายนอก

W48.4 x D42.9 x H37.2 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W35.4 x D26.7 x H21.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

53 กิโลกรัม

ความจุ

20 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ถาดลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (บันทึกเลขหมายได้ 2-8 หลัก)

ราคา

ปกติ 24,410     พิเศษ 9,690  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

SST-XPL

ขนาดภายนอก

W34.4 x D42.9 x H51.2 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W21.4 x D26.7 x H35.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

53 กิโลกรัม

ความจุ

20 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

แผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (บันทึกเลขหมายได้ 2-8 หลัก)

ราคา

ปกติ 24,410     พิเศษ 9,690  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

SD-XPL

ขนาดภายนอก

W46.3 x D52.8 x H66.5 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W32.5 x D33.5 x H47.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

105 กิโลกรัม

ความจุ

50.8 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (บันทึกเลขหมายได้ 2-8 หลัก)

ราคา

ปกติ 39,200     พิเศษ 14,890  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

700-XPL

ขนาดภายนอก

W59 x D59.3 x H76.5 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45 x D35.5 x H56.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

155 กิโลกรัม

ความจุ

88.9 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (บันทึกเลขหมายได้ 2-8 หลัก)

ราคา

ปกติ 42,530     พิเศษ 16,490  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

701-XPL

ขนาดภายนอก

W59.0 x D60.0 x H93.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45 x D35.5 x H72.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

190 กิโลกรัม

ความจุ

114.4 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 1 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (บันทึกเลขหมายได้ 2-8 หลัก)

ราคา

ปกติ 54,650     พิเศษ 21,890  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

PILOT SAE-3625

ขนาดภายนอก

W36 x D30 x H25 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W30 x D22 x H19 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

20 กิโลกรัม

ความจุ

- ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

กุญแจฉุกเฉิน แบตเตอร์รีสำรอง

ระยะเวลากันไฟ

1/2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (เปลี่ยนรหัสได้ 100 ล้านเลขหมาย)

ราคา

ปกติ 5,600     พิเศษ 4,990  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

PILOT SAE-4225

ขนาดภายนอก

W42.5 x D34 x H25 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W36.5 x D26 x H19 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

25 กิโลกรัม

ความจุ

- ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

กุญแจฉุกเฉิน แบตเตอร์รีสำรอง

ระยะเวลากันไฟ

1/2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (เปลี่ยนรหัสได้ 100 ล้านเลขหมาย)

ราคา

ปกติ 6,300     พิเศษ 5,490  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

PILOT SAE-3238

ขนาดภายนอก

W32 x D35 x H38 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W25 x D23 x H31 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

28 กิโลกรัม

ความจุ

- ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

กุญแจฉุกเฉิน แบตเตอร์รีสำรอง

ระยะเวลากันไฟ

1/2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (เปลี่ยนรหัสได้ 100 ล้านเลขหมาย)

ราคา

ปกติ 7,100     พิเศษ 5,990  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

PILOT SAE-4751

W47.6 x D43 x H51.8 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

W35 x D29.7 x H39.1 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

75 กิโลกรัม

- ลิตร

กุญแจฉุกเฉิน แบตเตอร์รีสำรอง

1/2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (เปลี่ยนรหัสได้ 100 ล้านเลขหมาย)

ปกติ 16,000     พิเศษ 13,490  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

PILOT SAE-5270

ขนาดภายนอก

W52.8 x D51.8 x H70 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W40.2 x D38.4 x H57.5 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

135 กิโลกรัม

ความจุ

- ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

กุญแจฉุกเฉิน แบตเตอร์รีสำรอง

ระยะเวลากันไฟ

1/2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล (เปลี่ยนรหัสได้ 100 ล้านเลขหมาย)

ราคา

ปกติ 20,000     พิเศษ 18,390  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

ES-11XPL

ขนาดภายนอก

W33.6 x D39.55 x H44.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

น้ำหนักสุทธิ

ความจุ

อุปกรณ์ภายในตู้

ระยะเวลากันไฟ

ระบบล็อค

ราคา

ปกติ 22,200     พิเศษ 8,790  บาท

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

1 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

15.6 ลิตร

42 กิโลกรัม

W21.4 x D25.0 x H29.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

รุ่น

ES-20XPL

ขนาดภายนอก

W43.0 x D48.5 x H52.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W31.2 x D32.0 x H38.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

70 กิโลกรัม

ความจุ

37.7 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพลาสติก 1 ลิ้นชัก

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

ราคา

ปกติ 30,590     พิเศษ 11,590  บาท

รุ่น

702-XPL

ขนาดภายนอก

W59.0 x D59.3 x H127.6 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W45.0 x D35.5 x H106.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

250 กิโลกรัม

ความจุ

168.4 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 2 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

ราคา

ปกติ 66,770     พิเศษ 26,490  บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

703-XPL สินค้าหมด

ขนาดภายนอก

W75.0 x D69.85 x H130.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W61.0 x D46.0 x H108.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

350 กิโลกรัม

ความจุ

302.5ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น  แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

ราคา

ปกติ 86,300     พิเศษ 39,490 สินค้าหมด

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

704-XPL สินค้าหมด

ขนาดภายนอก

W75.0 x D69.85 x H144.8 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W61.0x D46.0 x H123.2 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

380 กิโลกรัม

ความจุ

343.8 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 3 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

ราคา

ปกติ 97,960     พิเศษ 44,990 สินค้าหมด

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

รุ่น

705-XPL สินค้าหมด

ขนาดภายนอก

W75.0 x D69.85 x H175.0 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

ขนาดภายใน

W61.0 x D46.0 x H153.4 cm.   ( กว้าง x ลึก x สูง )

น้ำหนักสุทธิ

460 กิโลกรัม

ความจุ

428 ลิตร

อุปกรณ์ภายในตู้

ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และแผ่นชั้น 4 แผ่น

ระยะเวลากันไฟ

2 ชั่วโมง (ตามมาตราฐาน JIS)

ระบบล็อค

1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

ราคา

ปกติ 111,160     พิเศษ 51,990 สินค้าหมด

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

LEECOSAFES
ตู้เซฟอันดับ 1 ของไทย

ADDRESS

2100 ถนนลาดพร้าว (ตรงข้ามซอยลาดพร้าว 71) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


Tel: 02-933-7663-5

Moblie:081-559-5667

Fax: 02-530-2962
LINE : @626nyruu

sales1@leecosafes.com

วันจันทร์ - วันเสาร์

09:00 - 18:00

© 2013 byLEECOSafes.com all rights preserved.

LINE OFFICIAL ACCOUNT