บริการและอะไหล่

บริการ

รายละเอียด

ขนย้ายระหว่างสถานที่

 ขนย้ายเปลี่ยนสถานที่ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

ขนย้ายระหว่างจุด

ย้ายที่วางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ภายในสถานที่เดียวกัน

เปิดตู้เซฟนิรภัย

เปิดตู้เซฟนิรภัย เนื่องจากการลืมรหัส กุญแจหาย เป็นต้น

ตรวจสอบรหัสตู้เซฟ

ตรวจสอบรหัสตู้เซฟในกรณีลืมรหัส

เจาะช่องหยอดเงิน

เจาะช่องหยอดเงินด้านบนตู้นิรภัย สำหรับตู้รับบริจาค

อะไหล่

รายละเอียด

รหัสตู้เซฟนิรภัย

รหัสแบบหมุน และรหัสดิจิตอล พร้อมกุญแจ

แผ่นชั้น

แผ่นชั้นสำหรับวางของภายในตู้เซฟนิรภัย

ขั้นตอนรับบริการ

02-933-7663-5

วันจันทร์-วันเสาร์ 09:00-18:00

แจ้งข้อมูลตู้เซฟนิรภัย

แจ้งรายละเอียดบริการ

ยืนยันรายละเอียดบริการ

ชำระค่าบริการ

1. แจ้งยี่ห้อ รุ่นของตู้เซฟนิรภัย และหมายเลขตู้

จุดสังเกตุ ยี่ห้อจะอยู่บริเวณมุมบนด้านซ้ายหรือขวาของบานประตู หรือ บริเวณใกล้ชุดรหัสและกุญแจ

รุ่นและหมายเลยตู้จะอบู่บริเวณมุมตู้ด้านล่างซ้าย (หมายเลขตู้ไม่ใช่รหัสเปิดตู้เซฟนิรภัย)

 

หากไม่ทราบกรุณาแจ้งลักษณะของตู้เซฟนิรภัย เช่น ขนาด(กว้าง ยาว ลึก) ชนิดของรหัส (แบบหมุน แบบดิจิตอล) สีตู้

 

2. แจ้งบริการหรืออะไหล่ที่ต้องการ พร้อมรายละเอียด

สำหรับกรณีบริการขนย้าย กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้

1) สถานที่หรือจุดต้นทาง และสถานที่หรือจุดปลายทาง

2) ลักษณะของสถานที่ตั้งตู้เซฟนิรภัยทั้งต้นทางและปลายทาง เช่น ลักษณะอาคาร(ทาว์นเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน)

ที่ตั้งของตู้(ชั้นล่าง ชั้นบน จำเป็นต้องขึ้นลงบันได) เวลาการใช้ลิฟท์ บริเวณโดยรอบของสถานที่ (ซอยแคบ ติดถนนไหญ่)

3) วันและเวลา ที่ต้องการขนย้าย

 

3. ยืนยันราคาและรายละเอียดการรับบริการ

เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินรายการ และแจ้งราคาค่าบริการรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการทั้งหมดให้ทราบ

 

4. ชำระค่าบริการ

หลังจากรับบริการเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระค่าบริการเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้โดยตรง