เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันตู้เซฟนิรภัยที่ใช้งานอย่างปกติเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

2. ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

    2.1 ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู้มือวิธีการใช้งาน

    2.2 ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

    2.3 ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหลังจากการติดตั้งแล้ว

    2.4 ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ

 

LEECOSAFES
ตู้เซฟอันดับ 1 ของไทย

ADDRESS

2100 ถนนลาดพร้าว (ตรงข้ามซอยลาดพร้าว 71) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


Tel: 02-933-7663-5

Moblie:081-559-5667

Fax: 02-530-2962
LINE : @626nyruu

sales1@leecosafes.com

วันจันทร์ - วันเสาร์

09:00 - 18:00

© 2013 byLEECOSafes.com all rights preserved.

LINE OFFICIAL ACCOUNT